L O A D I N G

Kalite Duvarı / Firewall / CSL1 / CSL 2

Kalite Duvarı

Proje başlangıcında, müşterilere hatalı ürün gitmemesi adına olası riskleri önceden belirlemek, çıkabilecek olası hataları önceden fark edebilmek, uygunsuz parçaların üretimini engellemek için parçaların kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi işlemleridir.

Firewall

Tekrarlayan hataların müşteri tarafına gitmesini engellemek için parçaların belirli noktalarının kontrol işlemleridir.

CSL 1

Müşterinin kendi insiyatifi ile oluşturulan Kalite duvarları ve Firewall işlemleridir.Ürünlerin müşteriye sevkinden önce gerçekleştirilir.Müşteri insiyatifinde olduğu için istendiği zaman sonlandırılır.

CSL 2

Tekrarlayan hatalar nedeni ile tedarikçinin zorunlu kıldığı Kalite duvarları ve Firewall’ lardır.Sonlandırma insiyatifi tedarikçiye aittir. Hatalı parça çıkmaması durumunda genelde haftalık ve birkaç lot sevkıyatından sonra işlem kapatılır.

Project Information

  • Client: Final İnsan Kaynakları
  • Location: Marmara Bölgesi